• .
  • تماس با ما: 220944223-021
  • ایمیل به ما:  sazehkaran.co2014@gmail.com
  • اخبار و مقالات
alt-icon

زمانی که صحبت از مدیریت پروژه میشود شاید اولین تصویری که در ذهن ما ظاهر میشود تعاریف متداول غربی آن برگرفته از دانش آکادمیک باشد.

ادامه مطلب

blog

یک ساختمان در طی مراحلی می تواند کامل شود ، از این رو مراحل ساخت ساختمان به صورت مرحله به مرحله اجرا می گردد تا ساخت ساختمان به اتمام برسد. 

ادامه مطلب

blog

تاسیسات ساختمان باعث بوجود آمدن شرایط مطلب سکونت در یک ساختمان می شود و انواع مختلفی دارد. 

ادامه مطلب